پژوهشکده های مجتمع دانشگاهی هوافضا

1- پژوهشکده مکانیک پرواز و کنترل

2-پژوهشکده سامانه های نوین هوافضایی

3- پژوهشکده فناوری های هوافضایی

پژوهشکده مکانیک پرواز کنترل

اهداف: تحقیق و آموزش در حوزه‌های دینامیک پرواز، هدایت، کنترل، ناوبری، اویونیک و آزمون‌های پروازی در اجسام هوافضایی.

دسته‌بندی‌های این حوزه عبارتند از:

1-انجام تحلیل‌ها و طراحی‌های دینامیکی و شبیه‌سازی اجسام پرنده

2-طراحی و ساخت سامانه هدایت، کنترل و ناوبری

3-طراحی، پیاده‌سازی سخت‌افزار در حلقه و پردازشگر در حلقه

4-تهیه برنامه تست‌های پروازی، مشارکت و انجام تست‌های پروازی و تحلیل داده‌های تست از طریق شناسایی سیستم و تخمین پارامترها

5-کالیبراسیون سامانه ناوبری و تلفیق

6-طراحی و ساخت سامانه‌های الکترواویونیک

پژوهشکده فناوری های هوافضایی

توسعه دانش و حل مسائل  مبتنی بر انجام محاسبات و آزمایش‌های تجربی، استخراج روش‌های انجام تست مبتنی بر استانداردهای حاکم در حوزه های:

1- سازه

2-آیرودینامیک

3- پیشرانش

4- انرژی

 

·      

پژوهشکده سامانه‌های نوین هوافضایی

پرداختن به مهندسی سامانه‌های هوافضایی شامل مباحث طراحی عمومی، طراحی مأموریت، سناریو، سایزینگ، استخراج الزامات زیرسیستم‌ها و تعامل با آن‌ها، انجام چرخه طراحی، بهینه‌سازی، یکپارچه‌سازی، قابلیت اطمینان، استانداردسازی و نظارت بر ساخت و تست در این حوزه می‌باشد.

دورنما و اهداف

- ارائه خدمات علمی و آموزشی در حوزه علوم و فناوری سامانه‌های هوافضا و زیرسامانه‌های مربوطه

  - اجرا و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با نیازهای کاربران

  - کسب فناوریها و سامانه‌های نوظهور و شکستن مرزهای دانش

  - بهبود توسعه سامانه‌های دفاعی

  - توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

  - ارائه خدمات آزمايشگاه‌هاي آموزشي- پژوهشي

  - ارائه دوره‌های آموزشی بلندمدت مصوب وزارت علوم و همچنین فناوری‌محور

  - ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی متناسب با نیاز کاربران

 

  - برگزاری سمینار، نشستها و همایشهای تخصصی