شمارنده ها

شمیم قرآن تاثیر زیادی در بهبود زندگی و احساس آرامش و بهروزی در خانواده و جامعه دارد.

دفتر قرآنی دانشگاه؛ آموزش های تلفنی قرآن کریم را با پشتیبانی اساتید مجرب در ساعت مناسب استاد و قرآن آموز انجام می‏ دهد.

این آموزش‏ ها در رشته‏ های روخوانی، فصیح ‏خوانی، تجوید، حفظ عمومی و تخصصی و به صورت رایگان است و تنها شرط آن نظم در آموزش است.  ضمنا مسابقات متنوع قرآنی، آشنایی با اساتید و قاریان، تلاوت‏ های ماندگار، اعجازهای علمی قرآنی، قرائت‏ های روزانه، واژگان قرآن و پرسش و پاسخ قرآنی در کانال www.sapp.ir/bashiir بارگزاری می‏شود و جشنواره های منظم سالیانه در بخش دانشجویی، کارکنان و خانواده های محترم برگزار می شود.

تلفن ثبت نام 22952545

شمیم قرآن تاثیر زیادی در بهبود زندگی و احساس آرامش و بهروزی در خانواده و جامعه دارد.

دفتر قرآنی دانشگاه؛ آموزش های تلفنی قرآن کریم را با پشتیبانی اساتید مجرب در ساعت مناسب استاد و قرآن آموز انجام می‏ دهد.

این آموزش‏ ها در رشته‏ های روخوانی، فصیح ‏خوانی، تجوید، حفظ عمومی و تخصصی و به صورت رایگان است و تنها شرط آن نظم در آموزش است.  ضمنا مسابقات متنوع قرآنی، آشنایی با اساتید و قاریان، تلاوت‏ های ماندگار، اعجازهای علمی قرآنی، قرائت‏ های روزانه، واژگان قرآن و پرسش و پاسخ قرآنی در کانال www.sapp.ir/bashiir بارگزاری می‏شود و جشنواره های منظم سالیانه در بخش دانشجویی، کارکنان و خانواده های محترم برگزار می شود.

تلفن ثبت نام 22952545

شمیم قرآن تاثیر زیادی در بهبود زندگی و احساس آرامش و بهروزی در خانواده و جامعه دارد.

دفتر قرآنی دانشگاه: آموزش های تلفنی قرآن کریم را با پشتیبانی اساتید مجرب در ساعت مناسب استاد و قرآن آموز انجام می‏ دهد.

این آموزش‏ ها در رشته‏ های روخوانی، فصیح ‏خوانی، تجوید، حفظ عمومی و تخصصی و به صورت رایگان است و تنها شرط آن نظم در آموزش است.  ضمنا مسابقات متنوع قرآنی، آشنایی با اساتید و قاریان، تلاوت‏ های ماندگار، اعجازهای علمی قرآنی، قرائت‏ های روزانه، واژگان قرآن و پرسش و پاسخ قرآنی در کانال www.sapp.ir/bashiir بارگزاری می‏شود و جشنواره های منظم سالیانه در بخش دانشجویی، کارکنان و خانواده های محترم برگزار می شود.

تلفن ثبت نام 22952545

 

شمارنده ها

 بیان نقطه نظرات و ثبت پیشنهادات همکاری

تلفن :  02122970189  

شمارنده ها