شمارنده ها

معرفی مدیریت دانش:

مدیریت دانش وظیفه اتخاذ راهبردهای مناسب و پیشبرد اهداف سازمانی در زمینه پیاده سازی اجرای فرآیند های مدیریت دانش در دانشگاه را به عهده دارد، که این فرآیندها شامل:

 برگزاری کارگاه‌های تخصصی (مقاله نویسی، مستند سازی دانش فنی) با هدف فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت دانش.

 شناسایی منابع دانشی دانشگاه و ارتباطات میان آن‌ها.

 مستندسازی‌ تجارب و ثبت درس آموخته ها در راستای حفظ دانش محققین.

 فرایند جذب و بکارگیری همکاران تحقیقاتی و نخبه وظیفه (جایگزین خدمت).

 فرایند تأیید مقالات منتشر شده توسط محققین.

 تدوین برنامه سالانه مدیریت دانش دانشگاه در اصفهان.

امانت بين کتابخانه اي:

به منظور دسترسي بيشتر مراجعين به منابع کتابخانه اي مورد نياز طرح امانت بين کتابخانه اي راه اندازي شده است. مرکزيت اجراي اين طرح با کتابخانه شهرداري اصفهان بوده و مجموعه اي از کتابخانه هاي مهم دانشگاهي و صنعتي در شهر اصفهان را شامل مي شود.

معرفي کتابخانه مرکزي اصفهان

کتابخانه مرکزي دانشگاه از مهمترين بخشهاي علمي در دانشگاه به شمار مي رود که طيف گسترده اي از خدمات گوناگون از قبيل آموزش استفاده کنندگان، امانت، مرجع، امانت بين کتابخانه اي، تکثير مواد و دسترسي به پايگاه هاي علمي (داخلي و خارجي) را به جامعه علمي دانشگاه عرضه مي نمايد

شمارنده ها