شمارنده ها
شمارنده ها

اداره رفاه دانشجویی


وظیفه این اداره ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان در قالب وام­های تحصیلی، ویژه دکتری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه و ضروری می‌باشد. وام ضروری شامل وام‌های ازدواج، دانشجویان توان‌خواه، دانشجویان قهرمان ورزشی، حوادث و بلایای طبیعی، دانشجویان برتر و نمونه کشوری و مبتکر، بیماری‌های خاص و پرهزینه‌ی دانشجو یا یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو، دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، فوت یکی از بستگان درجه یک، تولد فرزند و یا سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه می‌باشد.

انواع وام دانشجویی صندوق رفاه

  انواع وام شامل: وام ویژه دکتری، وام تحصیلی، وام ضروری، وام مسکن متاهلی(ودیعه) و وام شهریه می‌باشد.

دریافت جدول نوع و مبالغ انواع وام


مدارک ضامنین

مدارک مورد نیاز ضامنین برای ضمانت وامهای دانشجویی


سند تعهد محضری

 سند تعهد محضری می بایست مطابق پیش نویس اعلام شده از سوی صندوق رفاه وزات علوم باشد.


دانلود سند تعهد دانشجویی


وام تحصیلی

 وام تحصیلی مختص دانشجویان دوره‌های روزانه می‌باشد.


وام ضروری

دریافت وام ضروری منوط به ارائه مستندات می‌باشد.


وام مسکن متاهلی(ودیعه)

وام مسکن متاهلی(ودیعه) یک بار پرداخت در طول هر مقطع تحصیلی


وام شهریه

 این وام ویژه دانشجویان شهریه پرداز می باشد.


وام ویژه دکتری

 دانشجویان دکتری از بین این وام و وام تحصیلی فقط یکی را می‌توانند انتخاب نمایند.


شرایط عمومی دریافت وام

 شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام


آیین نامه پرداخت و باز پرداخت وامهای دانشجویی

 متن کامل آیین نامه وامهای دانشجویی ابلاغ شده از سوی صندوق رفاه وزارت علوم

دانلود آیین نامه


شرایط ضمانت نامه

شرایط ضامنین برای بهره مندی از وامهای دانشجویی


شمارنده ها