- ارائه خدمات علمی و آموزشی در حوزه علوم و فناوری سامانه‌های هوافضا و زیرسامانه‌های مربوطه

 - اجرا و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با نیازهای کاربران

 - کسب فناوری‌ها و سامانه‌های نوظهور و شکستن مرزهای دانش

 - بهبود توسعه سامانه‌های هوافضایی

 - توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

 - ارائه خدمات آزمايشگاه‌هاي آموزشي- پژوهشي

 - ارائه دوره‌های آموزشی بلندمدت مصوب وزارت علوم و همچنین فناوری‌محور

 - ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی متناسب با نیاز کاربران

 - برگزاری سمینار، نشستها و همایشهای تخصصی

 

در سال 1365 با شروع طراحی و مهندسی معکوس هواپيمای  S-68، بنيان مجتمع هوافضا در دانشگاه صنعتی مالک اشتر گذاشته شد. مجموعه راه­اندازی شده نام­های مختلفی از قبیل "طرح شهيد صنيعی­پور،  مرکز تحقيقات و پژوهشکده هواپيمايی، و مجتمع هوايی“ را تجربه نمود و در نهايت در سال 1383 با الحاق مرکز تحقيقات فضايی به آن، مجموعه فوق، با نام "مجتمع دانشگاهی هوافضا" به عنوان يکي از واحدهای دانشگاهی دانشگاه صنعتي مالک‌ اشتر، دور جديد فعاليتهاي خود را با هدف آموزش و پژوهش در زمينه دستيابي به دانش و فناوري‌هاي نوين سامانه‌ها و زيرسامانه‌های انواع وسایل پرنده‌  از سر گرفت که تاکنون نیز ادامه دارد.