روش های نوین حفاظت شخصی

این کتاب توسط آقای پیتر کانستردین تالیف و آقای رضا تبریزیان آن را به فارسی ترجمه کرده است. با توجه به روش های مختلف ترور و حذف فیزیکی، موارد در هفده فصل به صورت تفصیلی نگارش شده است.

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1401/09/12 09:02 توسط: حفا

دیواره آتش انسانی

در این کتاب، پس از پرداختن به مفهوم دیواره آتش و مقوله امنیت که هدف دیوارة آتش نیز برقراری و ایجاد امنیت است، ابتدا به تهدید و آسیب پذیری پرداخته خواهد شد تا نوع تهدیدها بررسی شود و آسیب پذیریهای آن نیز مشخص گردد و پس از آن به مفاهیمی همچون عزت، جهاد کبیر و باور که در ارتباط با موضوع هستند، اشاره می گردد.

 

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1401/09/12 08:34 توسط: حفا

پورسانت در حقوق کیفری ایران

مولف: محمد فروغی
تحلیل حقوقی . جرم شناسی پورسانت در حقوق کیفری ایران

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1400/10/20 10:50 توسط: حفا

آرامش قبل از طوفان

مترجم : حسین زحمتکش
مولفین کتاب: داگلاس لاکس - راف پزولو

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1400/10/20 10:47 توسط: حفا

جاسوسان تلمود

مولف: علی عباسی
بررسی رویکرد امنیتی اطلاعاتی آیین یهود

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1400/10/20 10:43 توسط: حفا

مدارس جاسوسی

مترجم: شهریار سلامی
چگونگی بهره برداری نامحسوس سازمان سیا،‌اف بی آی و اطلاعات خارجی از دانشگاه های آمریکایی. 

دریافت کتاب

  • تاریخ ثبت : 1400/10/20 10:25 توسط: حفا

شمارنده ها