جهت تماس با کارشناسان آموزش دانشگاه با شماره های داخلی بشرح جداول ذیل تماس بگیرید:

شماره تماس کارشناسان آموزش مراکز دانشگاهی
شهر دانشکده تلفن داخلی تلفن سانترال یا مستقیم
تهران برق و کامپیوتر 38816 - 39316 02122945141-6
تهران پدافند غیرعامل 38536 02122945141-6
تهران شیمی و مهندسی شیمی 38838 02122945141-6
تهران مدیریت و مهندسی صنایع 39273 02122945141-6
تهران مواد و فناوریهای ساخت 38842 02122945141-6
تهران هوافضا  39314 02122945141-6
شاهین شهر علوم کاربردی 14513 03145914513
شاهین شهر مکانیک  14195 03145914195
شاهین شهر مهندسی برق  14189 03145914189
شاهین شهر مهندسی مواد 14336 03145914336
شاهین شهر صنایع 14316 03145914316
شیراز علوم و فناوری فارس   07136351934
شماره تماس کارشناسان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
شهر عنوان شغل تلفن داخلی تلفن سانترال یا مستقیم
تهران دفتر معاونت 38870 02122945141-6
تهران دبیرخانه 38735 02122945141-6
تهران امور دانشجویان ارشد 38817 02122945141-6
تهران امور دانشجویان دکتری   02122945141-6
تهران پذیرش و نظام وظیفه 38785 02122945141-6
تهران امور فارغ التحصیلان 38746 02122945141-6
تهران کارشناس برنامه ریزی 38644 02122945141-6
تهران کارشناس استعداد درخشان 38782 02122945141-6
تهران کارشناس نظارت و ارزیابی 38650 02122945141-6
تهران امور کلاسها ساختمان 1 38712 02122945141-6
تهران امور کلاسها ساختمان 2 38666 02122945141-6
تهران کارشناس آموزش پودمانی 38747 02122945141-6
تهران امور هیات علمی 38780 02122945141-6
تهران امور شهریه 38697 02122945141-6
تهران بایگانی 38605 02122945141-6
شاهین شهر دفتر معاونت و دبیرخانه 14051 03145914051
شاهین شهر پذیرش و نظام وظیفه 14228 03145914228
شاهین شهر صدور گواهینامه موقت و دانشنامه 14295 03145914295
شاهین شهر سامانه گلستان 14291 03145914291
شاهین شهر بایگانی 14181 03145914181
شاهین شهر امور فارغ التحصیلان 14320 03145914320
شاهین شهر امور دانشجویان کارشناسی 14320 03145914320
شاهین شهر امور دانشجویان ارشد و دکتری 14260 03145914260
شاهین شهر کارشناس نظارت و ارزیابی 14198 03145914198
شاهین شهر کارشناس تولید محتوی 14450 03145914450
شاهین شهر مدیر آموزش مجازی 14134 03145914134