شمارنده ها

هفتمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربرد های آن در تاریخ ۳ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

شمارنده ها