شمارنده ها

آزمایشگاههای تخصصی مجتمع مکانیک،‌علوم هوائی، دریایی و رزم زمینی

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون دانشگاه صنعتی مالک اشتر، به عنوان یکی از مراکز معتبر دانشگاهی در راستای اعتمادسازی و بهینه کردن خدمات خود به صنایع کشور، در سال 1400 موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت کالیبراسیون ISO 17025 از مرکز استاندارد دفاعی ایران گردید و هم‌ اکنون به عنوان آزمایشگاه کالیبراسیون، آماده ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان می‌باشد.

شمارنده ها