پژوهشکده امنیت و دفاع سایبری

پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی

پژوهشکده کنترل و رباتیک

پژوهشکده فناوری اطلاعات و فرماندهی و کنترل

  • توضیحات: این پژوهشکده شامل یک گروه علمی، مراکز و آزمایشگاههای تخصصی در زمینه های: نرم افزارهای کاربردی و سیستم های اطلاعاتی، معماری سیستم و شبکه های رایانه ای، فرماندهی وکنترل می باشد.
  • تاریخ: 1400/08/15 20:05
  • توسط: مجتمع دانشگاهی برق و مهندسی سایبرنتیک -

پژوهشکده الکترونیک و الکترو اپتیک

  • توضیحات: این پژوهشکده شامل یک گروه علمی، مراکز و آزمایشگاههای تخصصی در زمینه های: ادوات و حسگرهای الکترونیکی، قدرت، الکترونیک دیجیتال می باشد.
  • تاریخ: 1400/08/15 19:54
  • توسط: مجتمع دانشگاهی برق و مهندسی سایبرنتیک -

پژوهشکده مخابرات و دفاع الکترونیک

  • توضیحات: این پژوهشکده دارای یک گروه علمی و آزمایشگاه های تخصصی در زمینه های ارتباطات، ادوات مایکرو ویو و تجهیزات دفاع الکترونیک می باشد.
  • تاریخ: 1400/08/15 19:42
  • توسط: مجتمع دانشگاهی برق و مهندسی سایبرنتیک -