مجتمع دانشگاهی برق و مهندسی سایبرنتیک در سال 1396 بر مبنای توجه به روندهای نوپدید و همگرا در حوزه های مختلف مهندسی برق، سایبرنتیک، کامپیوتر و فضای مجازی با ادغام مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت و مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک و حوزه پدافند غیرعامل سیگنالی و الکترونیکی ایجاد شد. سابقه مجتمع‌های اصلی شکل دهنده آن به دهه‌های شصت و هفتاد هجری شمسی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازمی‌گردد. 

  مجتمع دانشگاهی برق و مهندسی سایبرنتیک با برخورداری از 70 عضو هیئت علمی و 150 پژوهشگر در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی زیر فعالیت می‌نماید: 

  • الکترونیک و الکترواپتیک

  • مخابرات و دفاع الکترونیک

  • کنترل و رباتیک

  • امنیت و دفاع سایبری

  • فناوری اطلاعات و فرماندهی و کنترل

  • کامپیوتر و هوش مصنوعی

  • فناوری‌ها و سامانه های زمان سنجی و ناوبری