جانشین وزیر دفاع: پایان‌نامه‌ها باید وارد زنجیره ارزش‌ساز شود

سردار فرحی گفت: امروز تهدیدات دشمن به شکل منشور چند وجهی و همه‌جانبه صورت می‌گیرد که یکی از منشور‌های آن تهاجم نظامی است؛ یعنی در شرایط فعلی، دشمن از هر منظر بتواند تهاجم خود را انجام می‌دهد.

سردار ابن الرضا در افتتاحیه دوره آموزش پودمانی حسابداری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر: سرمایه انسانی نیروهای مسلح نیازمند الگوی استاندارد در تراز تمدن اسلامی است

مراسم افتتاحیه دوره آموزش پودمانی حسابداری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور معاون منابع انسانی و معاون اقتصادی ودجا ، رئیس و مسئولین آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

برگزاری کارگاه ISO17025 در آبان ماه 1400

کارگاه ISO17025 در آبان ماه 1400 به مدت 8 ساعت و با حضور تعدادی از مسئولین و همکاران مرتبط با آزمایشگاه های مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت توسط پژوهشکده مهندسی مواد این مجتمع برگزار گردید. استاندارد ISO17025 استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد ISO17025 الزامات کلی برای احراز صلاحیت، انجام آزمون‌ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توسط آزمایشگاه ها مشخص می سازد.

شمارنده ها