کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار وزارت دفاع

سردار طلایی‌نیک در نخستین مجمع هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت: کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی برگ زرین دیگری بر دفتر قطور و پر افتخار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است

رویکرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ رویکرد خلق فناوری های برترساز است

سردار تقی‌زاده در نخستین مجمع هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت: رویکرد خلق فناوری های برترساز نوع اول، غافلگیرکننده و غیرغافلگیرشونده، اقتدارآفرین و شالوده‌شکن می‌باشد

شمارنده ها