شمارنده ها

با توجه به ابلاغ موافقتنامه اولیه تاسیس انجمن علمی حفاظت از زیرساخت های حساس (CIP) توسط وزارت علوم، نخستین جلسه هیات موسسان انجمن در سالن جلسات ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار گردید.

شمارنده ها