سالن همایش باقرالعلوم (علیه السلام) پردیس تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازافتتاح شد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها