مشاور و دستیار ویژه فرمانده معظم کل قوا از دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازدید کرد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها