شمارنده ها

حلول ماه مبارک رمضان ، ماه بهار قرآن ، ماه شناخت و معرفت ، ماه توبه و مغفرت ، ماه عبادت و بندگی ، ماه نزول رحمت و ضیافت بیکران الهی به کلیه مسلمین که همواره با تقوا و ایمان ، تقرب به رحمت واسعه الهی را اصلی ترین هدف خود می دانند و خود را مهیای ضیافت الهی نموده اند تبریک و تهنیت باد .

شمارنده ها