با توجه به نیاز کشور به علوم و فناوری در حوزه مهندسی مواد و ساخت، مجتمع دانشگاهی علم مواد و مواد پیشرفته الکترومغناطیس با مأموریت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از ابتدای مهر ماه سال 1369 تأسیس و شروع بکار کرد.
           هم اکنون این مجتمع با بهره مندی از اساتید مجرب و برجسته و همچنین برخورداری از آزمایشگاهها و کارگاههای مختلف در زمینه مهندسی مواد علاوه بر آموزش، در راستای حل مشکلات صنعتی صنایع مختلف کشور فعالیت می نماید. همچنین تعریف و انجام پروژه ها و موضوعات مرز دانشی از جمله فعالیتهای به روز این مجتمع می باشد.

انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مختلف علم مواد و مواد پيشرفته الکترومغناطيس، بومي سازي و رفع گلوگاههاي صنعتي و توسعه دانش.

همچنين آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه هاي مهندسي مواد و ايجاد بستري براي کسب دانش و تجربه براي دانشجويان با استعدادهاي مختلف.

حوزه هاي اصلي فعاليت اين مجتمع:

  •  مواد مغناطيسي
  • مواد اپتيکي
  • مواد الکترومغناطيسي
  • نانومواد و نانوساختارها
  • شکل دهي فلزات
  • متالورژي پودر
  • مهندسي سطح، پوشش دهي، اصلاح، سايش و خوردگي
  • مواد هوشمند و آمورف
  • مواد کربني