شمارنده ها

مهلت فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها تمدید نمی‌شود-اعلام نتایج اول خرداد 1401

معاون برنامه‌ریزی و اجرایی مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم با تاکید بر اینکه مهلت فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها تمدید نمی‌شود، زمان اعلام نتایج این فراخوان را اول خرداد سال آینده اعلام کرد.

شمارنده ها