شمارنده ها
شمارنده ها
 

شورای بررسی موارد خاص


 
در شورای بررسی موارد خاص به درخواست تمدید سنوات، بازگشت به تحصیل، مرخصی بدون احتساب سنوات، تغییر گرایش، میهمانی و انتقال دانشجویانی که جریان تحصیل آنان بنا به عللی خارج از اراده و اختیار و در زمان تحصیل سبب بروز مشکلات تحصیلی گردیده است و با مقررات و آیین نامه های مربوطه قابل رفع نمی باشد رسیدگی می شود.


روند ارائه خدمات شورای موارد خاص


روند ارائه خدمات شورای موارد خاص


شمارنده ها
 
شمارنده ها

شورای انضباطی


به دلیل حضور نخبگان جامعه در محیط دانشگاه و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان، برقراری امنیت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در دانشگاه، از اهمیت مضاعف برخوردار است. لذا ضمن تاکید بر حفظ جایگاه رفیع دانشگاه و اهمیت سلامت این محیط در راستای تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت دانشجویان، انتظار می­رود؛ با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات، در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش شود و در موارد بروز مشاهده امور خلاف قانون و شئونات دانشجوئی، روند رسیدگی را به شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه بسپارید.

دریافت آیین نامه انضباطی دانشجویانفرایند ارائه خدمات شورای انظباطی دانشجویان


دریافت آیین نامه انضباطی دانشجویانفرایند ارائه خدمات شورای انظباطی دانشجویان


شمارنده ها
 
شمارنده ها

کمیسیون پزشکی


کمیسیون پزشکی با هدف حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی و شفاف نمودن وضعیت دانشجویانی که در طول تحصیل دچار بیماری یا مشکل پزشکی می شوند را با برگزاری جلسات منظم ماهانه با حضور پزشک معتمد دانشگاه و نمایندگانی از آموزش، مرکز بهداشت و دانشجویی بررسی می نماید و نتایج را جهت تصمیم گیری و صدور رای به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع می دهد.

فرایند ارائه خدمات کمیسیون پزشکی

فرایند ارائه خدمات کمیسیون پزشکی

شمارنده ها