مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی شامل پژوهشکده های شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی ایمنی و علوم و فناوری زیستی می­ باشد.

الف) ماموریت مجتمع:

پژوهش و آموزش به منظور خلق و توليد دانش و فناوري در حوزه‌های:

«علوم و فناوری زیستی، شیمی، مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی»

جهت تامین نیاز حال و آینده نیروهای مسلح و تربيت نيروي انساني متخصص و مكتبي

ب) نیروی انسانی مجتمع

مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی دارای 45 نفر عضو هیئت علمی و 85  نفر پرسنل محقق می‌باشد که هر یک از محققین و اعضای هیئت علمی در مراکز و پژوهشکده های تخصصی این مجتمع مشغول به فعالیت علمی و تحقیقاتی می­ باشند.

*   حوزه‌های پژوهشی مجتمع شامل:‏

-امنیت غذایی،
- ایمنی محیط زیست،
-  فراورده های زیستی ،
-رفع آلودگی از محیط زیست،
- ایمنی و تعیین طول عمر مواد و تجهیزات،
سنتز و فرآوری مواد  آلی و معدنی مورد نیاز،
- طراحی، بهینه ­سازی و توسعه فرآیندهای شیمیایی،
پیشگیری و درمان، هشدار و تشخیص عوامل زیستی (پدافند زیستی)،

 

*   حوزه­‌های آموزشی مجتمع شامل:

·   آموزش‌های کلاسیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های:

مقطع دکتری:

-                      شیمی آلی
-                      شیمی تجزیه
-                      شیمی کاربردی
-                       مهندسی شیمی
-                       مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مقطع کارشناسی ارشد:

-                       بیوشیمی
-                       شیمی آلی
-                      شیمی تجزیه
-                      شیمی کاربردی
-                      زیست فناوری میکروبی
-                       مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
-                      مهندسی شیمی- طراحی فرآیند
-                      مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست