رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر انتصاب مشاور عالی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت.

شمارنده ها