سومین سالگرد شهادت «شهید دکتر محسن فخری‌زاده» در امامزاده صالح(ع) برگزار شد.

شمارنده ها