معاون امور بین الملل وزارت دفاع: کشورهای مختلف برای خرید تجهیزات دفاعی به ایران مراجعه می‌کنند و دشمن باید بداند که صنعت دفاعی ایران تحریم شدنی نیست.

شمارنده ها