رئیس سازمان عقیدتی وزارت دفاع: در تولید انواع تجهیزات دفاعی خودکفا شده‌ایم.

شمارنده ها