معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در گفتگوی رادیویی: جشنواره ترنم الهی با محوریت نماز در وزارت دفاع برگزار می‌گردد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها