رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر در گفتگوی رادیویی: صنعت دفاعی در حوزه علم و فناوری نوین سرآمد است.

شمارنده ها