رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: بوستان علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر در پردیس اصفهان خود آماده بهره‌برداری است.

شمارنده ها