وزیر دفاع: سرریز توانمندی‌های دفاعی باید وارد عرصه های غیرنظامی شود.

شمارنده ها