محمدرضا مردانی: تمام کسانی که اکنون در صنایع نظامی فعالیت می‌کنند از جمله اساتید انقلابی و بسیجی هستند.

شمارنده ها