جشن ها و مراسمات ولایت و انقلاب دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می‌شود.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها