مراسم معنوی اعتکاف در پردیس تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می‌شود.

شمارنده ها