جشنواره فرهنگی هنری گوهر فاطمی به میزبانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می شود.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها