جانشین وزیر دفاع: ۱۹ نشست تخصصی جهت تبیین نقش وزارت دفاع در حوزه علوم و فناوری در دوران دفاع مقدس توسط وزارت دفاع برگزار شده است.

شمارنده ها