همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس برگزار می‌شود.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها