رئیس ستاد ملی «هفته پژوهش و فناوری» برنامه های این هفته را اعلام کرد.

شمارنده ها