پیش‌نشست کارگروه دفاعی امنیتی اجلاس بین المللی شهید سلیمانی برگزار خواهد شد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها