هفتمین سالگرد یادواره شهدای گمنام دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها