گنجی: وظیفه دانشگاه در حل مشکلات کنونی کشور تربیت نیروهای هم تراز انقلاب است.

شمارنده ها