با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هفتم آذر به‌عنوان روز "نوآوری و فناوری ایران‌ساخت" نامگذاری شد.

شمارنده ها