شمارنده ها

اولین اجلاس بین المللی شهید سلیمانی با هدف ترویج و حفظ ارزش‌های والای فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر جبهه استکبار جهانی برگزار گردیده است.

شمارنده ها