از خانواده شهید امر به معروف و نهی از منکر «محمد حسین حدادیان» تقدیر شد

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها