در این حمله مهاجم امیدوار است که قربانی بالاخره به خاطر تعداد زیاد این اعلان‌ها کلافه شده یا حواسش به اندازه کافی پرت شود که به طور تصادفی تلاش برای لاگین کردن در سیستم را تأیید کند.

شمارنده ها