نقشه ی سایت
جمعه  26  شهریور  1400

پرسش و پاسخ

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
ساختار و برنامه هاي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي
پاسخ :ـ دانشگاهي است دولتي كه از سال 1373 در زيرمجموعه وزارت علوم فعاليت خود را آغاز كرد. ـ رسالت آن تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز بخشهاي اقتصادي و مناطق مي باشد. ـ اساسي ترين استراتژي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي نيز مشاغل مبتني بر دانش است. ـ آموزشهاي علمي ـ كاربردي در مراكز مجري ، تحت نظارت دانشگاه اجراء مي شود.
شهريه ثابت پودمان عمومي؟
پاسخ :شهريه ثابت پودمان عمومي: نظر به اينكه پودمان عمومي بصورت مستقل نبايد اجرا شود، لذا شهريه ثابت نخواهد داشت، و شهريه متغير آن نيز مطابق شهريه مصوب هيأت امنا در هر سال ميباشد.
شهريه متغيير دروس پيش نياز چه ميزان مي باشد؟
پاسخ : مطابق مصوبه دومین جلسه کمیته ویژه شهریه ميزان شهريه متغير دروس پيش نياز حسب اينكه عمومي، پايه، نظري يا عملي باشد مطابق با ساير دروس دريافت مي‌گردد. بديهي است 85% از اين مبلغ سهم مركز و 15% بقيه حق نظارت دانشگاه مي‌باشد.