نقشه ی سایت
سه شنبه  21  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 11-19 از 19 نتیجه
اصول طراحي سيستم هاي سونار و کاربرد آن ها
راهنماي غواصي:اصول و روش ها (جلد 1)
موتور استرلينگ
ديناميک خودرو: رانش و ترمز گيري(جلد 1)
طراحي خودرو : سيستم هاي انتقال قدرت(جلد 1)
مباني ديناميک اقيانوس ها
ديناميک خودرو: فرمان پذيري (جلد 3)
ديناميک خودرو: نوسانات خودرو(جلد 2)
فرهنگ مصور تخصصي دريايی