نقشه ی سایت
سه شنبه  21  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 1-10 از 19 نتیجه
نگرشی بر پدیده سوپرکاویتاسیون
مبانی اقیانوس شناسی اکوستیکی
اصول طراحي شناورهاي تندرو
مفاهيم اساسي در مواد مرکب(جلد 1)
تاريخچه فناوري زيردريايي هاي آلماني
پيزوسراميک ها و ترانسديو سرهاي پيزو الکتريک زير آب
سيستم هاي کاهش آلودگي صوتي به صورت فعال و وفقي
قايق هاي پرنده
کاويتاسيون و سوپر کاويتاسيون
خوردگي سازه هاي دريايي تالیف: رضا مظفرنيا