نقشه ی سایت
جمعه  26  شهریور  1400

تماس با ما

 

تهران- لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

اصفهان – شاهین شهر – انتهای خیابان فردوسی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مدیریت پژوهش و خدمات علمی اصفهان-مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن تماس: 45914591 – 031

ایمیل: hpc@mut.ac.ir

واحدهای ستادی و دانشگاهی