نقشه ی سایت
جمعه  26  شهریور  1400

معرفی

برنامه های سنگین محاسباتی و شبیه ساز نرم افزاری جهت اجرا نیاز به منابع عظیمی از پردازنده (CPU) و حافظه (Ram) دارند. از عمده دلایل استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، طراحی و تست نمونه های مجازی قبل از ساخت فیزیکی محصول می باشد. با توجه به استراتژیک بودن، تکنولوژیک بودن و به روز بودن محصولات دفاعی، نیاز است تا مدل سازی و شبیه سازی این نوع از فناوری ها در محیطی امن و محرمانه صورت پذیرد. دانشگاه صنعتی مالک اشتر بعنوان قطب اصلی تحقیقات صنایع دفاعی که وظیفه طراحی، تولید و تست نمونه های اولیه محصولات نوین دفاعی را بعهده دارد، در سال 1385 اقدام به راه اندازی اولین مرکز پردازش موازی در نیروهای مسلح را نموده است.

هم اکنون مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی مالک اشتر از دو طریق شبکه اینترنت و شبکه اختصاصی وزارت دفاع قابل دسترس محققین می باشد. دسترسی به مرکز پردازش دانشگاه از طریق اینترنت که اخیرا ایجاد شده است، صرفا جهت دانشجویان سایر دانشگاه ها و محققین صنایع غیر دفاعی بوده و استفاده از مرکز پردازش در شبکه اختصاصی وزارت دفاع، صرفا ویژه مراکز تحقیقاتی و صنعتی دفاعی کشور می باشد.

واحدهای ستادی و دانشگاهی