نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

تحصیلات تکمیلی

عناوین دوره های بلند مدت

1 دوره دكتري دريايي

2 دوره كارشناسي ارشد ادوات : 1-كنترل 2- هيدروآيروديناميك

3 دوره كارشناسي ارشد مخابرات و الكترونيك دريايي

4 دوره كارشناسي ارشد مهندسي دريانوردي(عرشه)

5 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي خوردگي دريايي

6 كارشناسي ارشد مديريت طراحي و ساخت زيردريايي

7 كارشناسي ارشد رزم هاي نوين دريايي

8 كارشناسي تعمير و نگهداري كشتي و زيردريايي

9 كارشناسي ارشد مديريت فناوري دريايي

10 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 

11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي جوشكاري زیر آب  

12 دوره هاي كارشناسي ارشد مهندسي دريا 

13 دوره هاي كارشناسي مهندسي كشتي سازي 

 

 

 

 

عناوین دوره های کوتاه مدت

1 استفاده از برنامه‌نویسی پیتون و زیر برنامه‌نویسی در آباکوس

2 آشنایی با نانو فناوری

3 بررسی پایداری زیردریایی

4 بازرسی جوش با آزمون مایعات نافذ

5 مبانی طراحی زیردریایی‌های نظامی

6 بازرسی چشمی جوش

7  محاسبه نیروها و شتاب‌های وارد بر شناورها مطابق با استانداردهای  دریایی

8 تهویه مطبوع

9 طراحی سکان شناور با استفاده از استانداردهای دریایی

10 طراحی سیستم‌های مخابراتی سازه های دریایی

11 سنسورهای دریایی

12 طراحی پروانه به روش‌های سیستماتیک

13 طراحی پروانه به روش‌های عددی

14 مبانی کاویتاسیون و سوپرکاویتاسیون

15 مبانی و روش‌های تعیین موقعیت در زیرآب

16  کنترل شناور دریایی

17 بررسی پایداری استاتیکی در شناورها

18 رشیتکتوری داخلی زیردریایی‌ها

19 موزش طراحی لوله‌کشی (Process Pipping Design)

20 طراحی حجم‌بندی مخازن زیردریایی‌های نظامی

21 حفاظت کاتدی و آندهای فدا شونده

22 طراحی شناور با استانداردهای دریایی

23 رنگ‌های دریایی

24 کاربرد سوپرکاویتاسیون در طراحی شناورهای سوپرکاویتی

25 جریان‌های میکرو و نانو

26 هیدرودینامیک شناورها

27 ترجمه متون تخصصی دریا

 
تعداد بازدید کل : 18351232
تعداد بازدید امروز: 4923
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 27