نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

مرکزپژوهشی سامانه های بدون سرنشین زیر سطحی

مأموریت:

الف)انجام پژوهش در جهت ارتقاء سطح علمی و فناوری در زمینه سوپرکاویتاسیون

ب)توسعه آموزش­هاي كوتاه مدت تخصصي در حوزه ماموريت

ج)شناسایی ظرفیت علمی و فنی کشور برای افزایش خودکفایی در تأمین نیازها

د)تحقیقات کاربردی در خصوص فناوري­هاي گلوگاهی و نوظهور

اهداف:

 الف)مدیریت متمرکز بر تولید و توسعه نرم­افزارهای عددی

ب)دستیابی به تکنیک­های جدید و به روز در حوزه­های عددی و تجربي در زمينه سوپر

كاويتاسيون

ج) استفاده از پدیده سوپرکاویتاسيون به منظور بهبود عملکرد شناورهای زیرسطحی

وظایف:

 

الف) انجام پژوهش­های علمی برای بررسی فیزیکی پدیده­های سوپرکاویتاسیون

ب) توسعه و تکمیل کدهای عددی سریع مهندسی و نرم­افزارهای تحلیلی تخصصی

ج) طراحي فرم هيدروديناميكي بدنه شناور؛

د) تهیه و توسعه کدهای عددی شبیه­سازی؛

 

تعداد بازدید کل : 18351081
تعداد بازدید امروز: 4772
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 33